VBC Geul & Zijbeken

Onze stichting is ontstaan uit de samenwerking tussen de 11 hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul. Sportvisserij in zo’n natuurgebied is niet vanzelfsprekend en daarom zijn onze leden verplicht hun sport zo duurzaam mogelijk te beoefenen. Stroomopwaarts vanaf de gemeentegrens Meerssen – Valkenburg is het visseizoen wettelijk beperkt en uitsluitend kunstaas toegestaan voorzien van één enkele weerhaakloze haak. Nachtvissen is niet toegestaan en iedere gevangen vis wordt direct en zorgvuldig teruggezet.

Onze kennis over de Geul en de vissen die er in voorkomen, delen wij graag met andere belanghebbenden en inmiddels zijn we vaste gesprekspartner en adviseur voor de verschillende organisaties die het Geuldal beheren.

Het is onze taak een visstandbeheerplan op te stellen dat aan alle mogelijke eisen van de betrokken partijen voldoet.

Bemanning van onderzoeken door beheerders, onderzoek naar vismigratie en herintroductieprojecten van zalmachtigen, zoals het plaatsen van eitjes, afvangen van ouderdieren voor kweek, werkzaamheden aan de grindbodem en monitoring, organiseren wij met de vele enthousiaste vrijwilligers onder de leden van de aangesloten hengelsportverenigingen.

Met de volgende beheerders werken we nauw samen in het stroomgebied van de Geul:
Waterschap Limburg
Provincie Limburg
Limburgs Landschap
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer

Vergunning en VISpas

Hengelsport op de Geul en zijbeken is uitsluitend toegestaan voor leden van één van de 12 aangesloten hengelsportverenigingen. De Geul en zijbeken zijn niet opgenomen in de landelijke lijst van viswateren en een VISpas alleen is dus niet voldoende! Via deze website zijn géén visvergunningen of VISpassen te verkrijgen, die worden uitsluitend door de aangesloten hengelsportverenigingen verstrekt.

over visstandbeheer, vissen en hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul in Zuid-Limburg