Visstandbeheerplan Geul en zijbeken 2016-2025

Als hengelsportverenigingen verenigd in de Stichting VBC Geul & Zijbeken is het onze taak een visstandbeheerplan op te stellen dat aan alle eisen van de beheerders van het Geuldal voldoet. Het huidige plan is opgesteld in samenwerking met Waterschap Roer en Overmaas en geschreven door Sportvisserij Nederland. De Provincie Limburg toetst de inhoud aan de Natura 2000 doelstellingen en het Waterschap Limburg, als waterbeheerder, onder andere aan de Kaderrichtlijn Water.

Om te komen tot het visstandbeheerplan 2016-2025 is, in samenwerking met ecologisch adviesbureau Natuurbalans, in 2013 een haalbaarheidsstudie gestart. Op basis van de uitkomsten van deze studie is de globale richting van het plan vastgesteld. Het beleid van de bij de VBC aangesloten hengelsportverenigingen is waar nodig aangepast.

Het Visplan Geul en zijbeken 2016-2025 kun je hier downloaden.

De stuurgroep bestond uit:
Ben Crombaghs (Bureau Natuurbalans – voorzitter)
Rob Gubbels (Waterschap Roer en Overmaas)
Arnold Bakker (Provincie Limburg)
Niels Brevé (Sportvisserij Nederland)
Didier Lemmens (VBC Geul & Zijbeken)

Het visstandbeheerplan 2016-2025 is mede mogelijk gemaakt door:
Waterschap Roer en Overmaas
Provincie Limburg
Sportvisserij Nederland
Natuurbalans
IFFF
ARK Natuurontwikkeling

over visstandbeheer, vissen en hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul in Zuid-Limburg