Nieuws voor leden

Rapportage herintroductie zalm:

Lemmers, 2022, Evaluation salmon restocking Geul 2017 t_m 2021

Zalm doet het prima in de Geul

Eind mei is de experimentele herintroductie van Atlantische zalm in de Geul door Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken, gestart met een eerste uitzet van jonge zalmpjes. Op 25 en 26 september zijn vooraf geselecteerde trajecten elektrisch afgevist om te beoordelen of de uitzetting van zalm aanslaat in deze heuvellandrivier. Vooraf bestond enige twijfel over de aantallen die nog op de uitzetplaatsen aanwezig zouden zijn: uit eerdere bemonsteringen blijkt dat meerdere zalmpjes kilometers stroomopwaarts of stroomafwaarts zijn gezwommen.

Maar de eerste indruk is dat de zalmpjes het geweldig doen in de Geul. Bijna 400 exemplaren werden teruggevangen en door de Universiteit van Namen nauwkeurig gemeten en gewogen. De experts zijn bijzonder positief over dit aantal en over de conditie van de zalmpjes. Bureau Natuurbalans heeft maar liefst 180 exemplaren voorzien van een RFID-tag. Naar verwachting trekt de zalm komend voorjaar naar zee en komt een aantal jaren later terug naar de Geul om te paaien. Dit kan dan worden geregistreerd door antennes die in de Geul zijn geplaatst voor een migratie-onderzoek. Het officiële rapport van de Universiteit van Namen zal eind dit jaar verschijnen, hoogstwaarschijnlijk is de conclusie positief en kan dit experiment de komende jaren worden voortgezet.

Naast de genoemde partijen, wordt dit project mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.
elektrovissen op zalm in de Geul
zalm in de Geul september 2017

Visbemonstering met Viswerkgroep De Prik

‘Dit kan toch niet waar zijn?’
Op 24 juni stonden achttien mensen in lieslaarzen nieuwsgierig naar een smal aquarium te turen. Daarin zwommen heel bijzondere visjes die al bijna honderd jaar niet meer in de Geul gezien zijn: twee jonge gezonde zalmpjes van nog geen handbreedte lang. De visjes zijn tijdens een gezamenlijke visbemonstering met Viswerkgroep De Prik gevangen. De laatste jaren is de soortenrijkdom in het stroomgebied van de Geul sterk verbeterd en met deze vangst echt verbluffend. Dat was ook de reden voor Viswerkgroep De Prik uit de Veluwe om eens een kijkje te nemen in het Limburgse: zoveel zeldzame vissoorten kom je nergens in Nederland tegen.
De twee zalmpjes zijn precies een maand eerder, samen met honderden soortgenoten, bovenstrooms in de Geul uitgezet. Wat de vangst zo bijzonder maakt is de goede groei van de visjes en de plaats waar ze gevangen zijn. Want vaak blijven vissen op de plaats waar ze worden uitgezet, maar deze twee pioniers zijn circa 1900 meter stroomafwaarts gevangen.
bemonstering met Viswerkgroep De Prik

EenVandaag over de herintroductie van zalm in de Geul

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Vanaf dit voorjaar zwemmen weer zalmen in de Geul. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de VBC Geul & Zijbeken voeren namelijk een experiment uit met het uitzetten van jonge zalmpjes in deze rivier. Centraal staat de vraag: slaat de uitzetting aan?
Lees het complete bericht (pdf).
herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Loodvrij vissen in de Roer

Een mooi project van Waterschap Limburg en onze collega’s van de Roer, bekijk ook het leaflet van dit project:

Dwaalfilm Geuldal

De nieuwe Dwaalfilm over het Geuldal staat online. De Geul is hierin gevolgd van bron tot monding, met veel informatie en mooie fragmenten. Aan een aantal onderwerpen hebben wij als VBC meegewerkt en ook ons beeldmateriaal is er in verwerkt, zoals hier.
Bekijk de volledige Dwaalfilm op dwaalfilm.eu.
Dwaalfim over het Geuldal

Visplan 2016-2025 officieel ondertekend

Lees ook het persbericht van Waterschap Roer en Overmaas.
Op 17 december 2015 is het Visplan Geul en zijbeken 2016-2025 (download) officieel ondertekend door de voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas. Tijdens een bijeenkomst bij het Waterschap werden de hengelsportverenigingen met het nieuwe visplan geprezen om hun visie op de toekomst, in het bijzijn van diverse vertegenwoordigers en bestuurders van het Waterschap en de VBC. Het visplan, onderbouwd door een haalbaarheidsstudie van Bureau Natuurbalans en opgesteld in samenwerking met Sportvisserij Nederland, wordt gedragen door de beheerders van het Geuldal, zoals het Waterschap, de Provincie Limburg en natuurorganisaties en natuurlijk door de hengelsportverenigingen.
RenO171215

Meldpunt illegale visserij

Over de aanpak van illegale visserij zijn nieuwe afspraken gemaakt met de controlerende instanties. Meldingen aan de politie of BOA’s of van geconstateerde stroperij ontvangen wij daarom graag via controle@vbc-geul.nl

Winnaars actie vangstregistratie

Onder de deelnemers aan de vangstregistratie op de Geul zijn 4 cadeaubonnen van € 25 van John Backers Hengelsport verloot.
De volgende winnaars hebben de cadeaubon inmiddels ontvangen:
Anita den Heijer van HSV de Springende Beekforel – Wijlre
Lennart Quaden van HSV Geduld Overwint – Meerssen
Tim Koopmans van HSV Sint Petrus – Epen
William van der Vorst van HSV Sint Gerlach – Houthem

Elektrovissen en plaatsen antennes

Op 30 april 2015 met elektrovissen op de Geul bij Meerssen – Bunde ruim 60 vissen (vooral kopvoorn en sneep) gevangen en voorzien van een tag weer uitgezet: ze zijn goed te volgen met de geplaatste antennes. Wil je meehelpen bij dit soort activiteiten? Meld je dan aan via e-mail.
elektrovissen

Nieuwe vangstregistratie

Ons eigen systeem voor vangstregistratie op de Geul is klaar!
Kies in het menu > voor leden > vangstregistratie (je verlaat dan deze website) of ga direct naar www.vr-geul.nl.
Een beknopte handleiding vind je hier.

over visstandbeheer, vissen en hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul in Zuid-Limburg